Digiway SR

Nu har vår slagsdörrsautomatik Digiway SR blivit brandklassad.

Brandklassning E 30, A 30 eller EI 30 alternativt brandteknisk klass E 60, A 60 eller EI 60.

Nedan finns länkar till typgodkännandet på svenska och engelska.

https://cdvi.se/sites/cdvise/files/manual/Typgodk%C3%A4nnande%20Sve.pdf

https://cdvi.se/sites/cdvise/files/manual/Typgodk%C3%A4nnande%20Eng.PDF